Konkral logo
Konkral logo

Alla artiklar

Anvisning golvbrunnssilar i badrumUppdaterad 10 months ago

Microcement är ett utmärkt val för badrum. Med användning av Konkral Sealer Elite/Elite+/Extreme förseglas ytan och blir vattenresistent uppifrån. Men det är minst lika viktigt att skydda mot vattenintrång underifrån.

Därför rekommenderar vi en uppgradering av befintlig golvbrunnssil till en sil som är speciellt anpassad för microcement. Purus microcementsil har utformats för att undvika skarven mellan golvbrunssilen och microcementen – en ofta utsatt punkt. Just denna skarv är den vanligaste skadeorsaken på badrumsgolv.

Om det av någon anledning inte är lämpligt eller önskvärt att använda microcementsil bör du noggrant följa dessa steg:

 1. Förberedelse
  Maskera hela golvbrunssilen med maskeringstejp för att skydda den från påföljande produkter.
 2. Applicering
  Applicera primer, microcement och ytbehandling precis som vanligt. Se till att dessa produkter appliceras ända fram till golvbrunssilens ytterram.
 3. Extra skydd
  Vi rekommenderar att ett tredje lager ytbehandling läggs på det område som ligger närmast golvbrunnen för ökad hållbarhet.
 4. Tätning
  Skapa en tätande barriär genom att lägga en silikonfog mellan golvbrunssilen och microcementen.
 5. Underhåll
  När badrummet är färdigställt bör du regelbundet inspektera och säkerställa att silikonfogen förblir intakt och fyller sitt syfte.
Var denna artikel till hjälp?
Ja
Nej