Konkral logo
Konkral logo

Alla artiklar

Gränsvärden relativ fuktighet (RF) och fuktkvotUppdaterad a year ago

Relativ luftfuktighet

Relativ luftfuktighet är andelen vattenånga i luften i förhållande till den maximala mängden vattenånga som luften kan innehålla vid den aktuella temperaturen och lufttrycket.


För Konkral microcementsystem gäller långvarigt max. luftfuktighet 70 % RH.


Fuktkvot

Fuktkvot är andelen fukt i materialet. Exempel: En betongplatta på 100 kg som innehåller 4 kg vatten har alltså en fuktkvot på 4%.


För Konkral microcementsystem gäller max 4% fuktkvot.Var denna artikel till hjälp?
Ja
Nej