Alla samlingar
Badrum
Anvisningar microcement som läggs på tätskikt
Anvisningar microcement som läggs på tätskikt
Lista över olika tätskiktsleverantörers anvisnignar.
Tobias Bindemo avatar
Skrivet av Tobias Bindemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vid läggning av Konkral på tätskikt behöver tätskiktstillverkarens anvisningar följas, gällande vilken produkt som får läggas direkt på deras tätskikt.

Vanligast görs bedömningen att det är deras fix i samma serie som skall läggas.

I de fall tätskiktstillverkaren inte har några specifika anvisningar ska 1 lager Konkral Microcement Rough (ofärgad) appliceras samt 1 skikt med Konkral Fiberglass Mesh genom att följa dessa steg.

Informationen i tabellen nedan är inhämtad från respektive tillverkare av tätskikt. Om er leverantör inte finns med i listan bör leverantören kontaktas för vidare information.

Tätskiktstillverkare

Anvisning

ARDEX N 23 W, S 28 NEW, X 77, X 77 S, X 77 W, X 78, X 78 S och X 90 OUTDOOR. Alla Ardex fästmassor ska blandas med tillsatsen 50% E90 + 50% vatten.

Fix Universal Flex ska appliceras på tätskiktet.

Valfri Centro Fästmassa ska appliceras på tätskiktet

Använd en fästmassa som är klassad min S1, t ex Keraflex Maxi S1 eller Keraflex S1 Vario Quick. Det skall vara en traditionell fästmassa, ej lättfix.

PCI

PCI Nanolight skall blandas med PCI Lastoflex och appliceras på tätskiktet i max 5 mm tjocklek.

Schönox Q12 ska appliceras på tätskiktet, max 10 mm tjocklek

Fick du svar på din fråga?