Alla samlingar
Badrum
Är det godkänt att använda microcement i badrum?
Är det godkänt att använda microcement i badrum?
✅ Ja, det är godkänt att använda microcement i badrum.
Tobias Bindemo avatar
Skrivet av Tobias Bindemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Microcement är inte klassat som ett tätskikt utan som en ytskiktsprodukt. Det innebär att du i badrum har ett tätskikt, ofta i form av en tätskiktsduk, på samma sätt som om du hade haft kakel eller klinker. Men istället för kakel och klinker ovanpå tätskiktet så appliceras microcement. Det blir helt fogfritt och förebygger mikrobakteriell tillväxt.

När man bygger badrum skall gällande byggregler följas. Dessa bestäms av Boverket. Varje bransch gör sedan sin tolkning av dessa regler, och för just badrum finns branschorganisationerna BKR, GVK, MVK samt Säker Vatteninstallation.

Eftersom microcement är relativt nytt i Sverige är det flera av dessa branschorganisationer som inte hunnit ta ställning till microcement, men detta begränsar i vår mening inte möjligheten att använda microcement som en ytskiktsprodukt, istället för kakel och klinker.

GVK uttalade sig redan i mars 2019 och sa då följande:

GVKs bedömning av produkten microcement är att det ska betraktas som en ytskiktsprodukt som antingen kan appliceras direkt på ett befintligt ytskikt eller direkt på ett tätskikt.

Fick du svar på din fråga?