Alla samlingar
Vanliga frågor
Gränsvärden relativ fuktighet (RF) och fuktkvot
Gränsvärden relativ fuktighet (RF) och fuktkvot
Vi går igenom
Tobias Bindemo avatar
Skrivet av Tobias Bindemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Relativ luftfuktighet

Relativ luftfuktighet är andelen vattenånga i luften i förhållande till den maximala mängden vattenånga som luften kan innehålla vid den aktuella temperaturen och lufttrycket.


För Konkral microcementsystem gäller långvarigt max. luftfuktighet 70 % RH.

Fuktkvot

Fuktkvot är andelen fukt i materialet. Exempel: En betongplatta på 100 kg som innehåller 4 kg vatten har alltså en fuktkvot på 4%.

För Konkral microcementsystem gäller max 4% fuktkvot.


Fick du svar på din fråga?