Alla samlingar
Vanliga frågor
Färgskillnader mellan olika batcher, produkter och tillval
Färgskillnader mellan olika batcher, produkter och tillval
Det kan förekomma mindre färgvariationer beroende på ett antal faktorer.
Tobias Bindemo avatar
Skrivet av Tobias Bindemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan
  • Olika batcher av microcement
    Likt färg kan microcement som är inköpt och därmed infärgad vid olika tillfällen skilja sig något i färg

  • Förtunning av microcementen
    Microcement kan förtunnas med upp till 0,20 kg Konkral Resin per 1 kg microcement. Tillsätts olika mängder Konkral Resin i respektive hink microcement kan det ge en mindre färgvariation

Exemplet nedan visar en golvyta mellan två rum där microcement har lagts vid olika tillfällen. Det var olika tillverkningsbatcher av microcement samt vid ena tillfället var microcementen förtunnad, vid andra tillfället var den inte det.

Gör så här för att undvika misstag med färger

  1. Har du flera hinkar microcement? Säkra att de är från samma batch. Om inte; blanda hinkarnas innehåll med varandra för att på så sätt erhålla en homogen färg.

  2. Påbörja aldrig ett nytt golv eller ny väggsida med en hink microcement som kommer ta slut halvvägs.

  3. Gör ett enkelt färgprov! Ta lite microcement från vardera hink och säkerställ att färgen stämmer innan arbetet påbörjas.

Fick du svar på din fråga?