Alla samlingar
Guider & anvisningar
Förbered ytan för läggning av microcement
Förbered ytan för läggning av microcement
Se till att ytan är redo för läggning av microcement. Läs hur ytan skall förbereds.
Samuel Külick avatar
Skrivet av Samuel Külick
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Konkral Microcement Smooth kan läggas på ytor som är lämpliga för microcement.

Vad är en lämplig yta?

Microcement läggs tunna i skikt upp till ca 1 mm per lager, det är därför viktigt att underlaget är helt slätt och jämnt.

Exempel på perfekta ytor för microcement är:

 • Flytspacklat golv

 • Betongplatta

 • Bredspacklad vägg

 • Oskarvat skivmaterial

 • Fix på t ex. tätskikt

För att ytan skall vara lämplig för applicering av microcement krävs alltid att den är:

 • Helt jämn och slät, utan nivåskillnader

 • Har samma färgton över hela ytan

 • Att ev. flytspackel, betong eller fix är helt genomhärdat

 • Fri från skarvar eller sprickor som inte är armerade

 • Består av ett underlag som är stabilt och inte rör sig

 • Fix på t ex. tätskikt

Förslag på åtgärder för ytor som inte är lämpliga för läggning av microcement

Vad

Exempel på åtgärd

Nivåskillnader på golv

Flytspackla till jämn nivå

Nivåskillnader på vägg

Bredspackla jämnt med väggspackel

Olika färger på underlaget

Grundmåla ytan i samma färg

Underlaget är inte torrt eller genomhärdat

Följ tillverkarens anvisningar gällande tork- och härdningstider

Skarvar som inte är armerade

Armera skarvarna. På golv kan t ex flytspackel och glasfibernät användas.

Skivmaterial kan t ex. limmas och skruvas.

Parkett- och laminatgolv har ett stort antal skarvar och därför rekommenderar vi att dessa golv avlägsnas.

Underlag som rör på sig

T ex. massivt trä kan krympa och expandera med temperaturskillnader. Vi kan komma runt det genom att t ex. flytspackla minst 30% av träets tjocklek

Tillskjutande fukt

I en källare kan det handla om att dränera runt huset.

Ofta bör en fuktutredning göras om det finns anledning att misstänka tillskjutande fukt

Förbered ytan med Konkrals system

Om underlaget består av följande material kan ytan göras "redo för microcement" med hjälp av Konkral system.

Underlag

Förberedelse

Kakel, klinker, mosaik

Applicera 2 lager Konkral Microcement Rough (ofärgad) samt 1 skikt med Konkral Fiberglass Mesh.

Våtrumsmattor, plastmattor, skarvat skivmaterial

Applicera 1 lager Konkral Microcement Rough (ofärgad) samt 1 skikt med Konkral Fiberglass Mesh.

Se vår hjälpartikel här för mer information

Tätskikt

Ofta anvisar tätskiktstillverkaren att fix av samma fabrikat ska appliceras på tätskiktet för att dennes garantier skall gälla.

Se vår hjälpartikel här för mer information

I annat fall kan 1 lager Konkral Microcement Rough (ofärgad) samt 1 skikt med Konkral Fiberglass Mesh.

Steg för steg

Förbered genom att skära till Konkral Fiberglass Mesh i lämpliga våder som räcker för att täcka hela ytan. Glasfibernätet behöver ej överlappas vid skarvar.

 1. Späd Konkral Primer enligt anvisningarna i produktbladet. "Limma" fast glasfibernätet på underlaget genom att rolla på Konkral Primer.

  Detta moment ersätter steg 1 i läggningsguiden för microcement.

 2. Rör om burken med Konkral Microcement Rough (ofärgad) i ett par minuter med en färg- eller maskinvisp.

 3. När den sedan tidigare primade ytan är helt torr kan första lagret Konkral Microcement Rough (ofärgad) läggas. För detta arbetet ska ett tunt slipstål av hög kvalitet och i rostfritt stål användas, alternativt en bredspackel.

  Lägg ett tunt lager som precis täcker glasfibernätet.

 4. Låt ytan torka, ca 4 timmar, och slipa sedan bort ryggar och ojämnheter tills ytan blir helt slät. Använd en elektrisk slipmaskin med slippapper vars kornstorlek är P60-120.

 5. Om underlaget består av kakel, klinker eller mosaik läggs ett andra lager Konkral Microcement Rough (ofärgad) och slipas sedan på samma sätt som i steg 5.

Nu är ytan "microcementredo" och du kan gå direkt vidare till steg 2 i läggningsguiden för microcement. Ingen ytterligare primer behöver appliceras.

Fick du svar på din fråga?