Konkral logo
Konkral logo

Alla artiklar

Produkter

Kategorier

Primer, armering & bas

4 artiklar
Microcement

3 artiklar
Smarta tillval

2 artiklar
Ytbehandling

6 artiklar
Verktyg & tillbehör

3 artiklar
Rengöring och underhåll

2 artiklar

Artiklar

Åtgång av respektive produkt

Åtgången kan variera beroende på ytan, porositet, kapillärförmåga, arbetsmetod, val av verktyg m.m. Se tabell.