Konkral logo
Konkral logo

Alla artiklar

Konkral BaseUppdaterad 10 months ago


Konkral Base är en tvåkomponentsbas avsedd att läggas före microcement.


⭐ Goda vidhäftningsegenskaper
⭐ Utmärkt för golv
⭐ Hög nötningsbeständighet
⭐ Fungerar utmärkt ovanpå golvvärme


Använd Konkral Base tillsammans med Konkral Base Mesh för att armera, förhindra sprickbildning, jämna ut och skapa ett perfekt underlag för läggning av microcement.


Kan läggas på de flesta material såsom t ex. kakel, klinker, flytspackel, gips, golvspånskivor m.fl.

Använd till fler produkter
Konkral Base är speciellt utvecklad för Konkrals system men fungerar ofta utmärkt även som generell bas även för andra produkter.


Åtgång

Ca 1 kg per kvm per lager vid jämna underlag. På t ex kakel och klinker går det ofta åt ca 0,5 kg extra per kvm för att fylla fogarna.


Blandning

Dessa blandningsförhållanden är rekommendationer och kan frångås. Vi rekommenderar alltid att man börjar med lite mindre av Komponent B (vätska) än nedan tabell, och tillsätter mer under omrörning fram tills dess att önskad konsistens uppnåtts.

YtaKomponent A (pulver)Komponent B (vätska)
Vägg4 delar1 del
Golv3 delar1 del

Blanda så här

  1. Skaka behållaren med Komponent B väl

  2. Blanda komponent B med Komponent A enligt ovan tabell med en maskinvsip i 3 minuter. Vi rekommenderar börja med Komponent B och gradvis addera Komponent A för att uppnå en homogen massa

  3. Väl blandad har produkten en öppen-tid på 40-60 minuter

Steg för steg

Följ dessa anvisningar för hur Konkral Base bör appliceras.

Dokument

Läs igenom alla dokument före användning.


Produktblad

Säkerhetsdatablad Komp A

Säkerhetsdatablad Komp B

Systemuppbyggnad


Relaterade artiklar

Var denna artikel till hjälp?
Ja
Nej