Konkral Pre Sealer
Vattenbaserad enkomponents akrylprimer avsedd att användas före Konkral Sealer Elite/Elite+/One.
Tobias Bindemo avatar
Skrivet av Tobias Bindemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Konkral Pre Sealer är en vattenbaserad enkomponents akrylprimer med mycket låg VOC, avsett för ytor som skall behandlas med ytbehandling från Konkral.

Den speciella formulan ökar moståndskraften mot vatten, förbättrar vidhäftningen av Konkral Sealer One, Konkral Sealer Elite samt Konkral Sealer Elite+ och ger en lägre sealerförbrukning samtidigt som risken för rollerspår reduceras.

Åtgång

0,05 kg per lager per kvm

Steg för steg

  1. Skaka behållaren väl.

  2. Häll över tillräckligt mängd Konkral Pre Sealer från behållaren ner i en blandarhink.

  3. Tillsätt 10% rent vatten.

  4. Blanda med en lågvarvig blandarvisp eller annan lämplig utrustning tills en homogen blandning uppnåtts.

  5. Rolla ut Konkral Pre Sealer våt-i-vått över hela ytan i ett lager, med hjälp av Konkral Premium Microfiber Roller

Dokument

Läs igenom produktbladet och säkerhetsdatabladet före användning.

Fick du svar på din fråga?