Konkral Sealer Elite
2-komponent vattenbaserad polyuretansealer med mycket låg VOC och är allergivänlig. Avsedd för inomhusbruk. Fungerar utmärkt i badrum.
Tobias Bindemo avatar
Skrivet av Tobias Bindemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

🐕 Husdjursvänlig

🤧 Allergivänlig


💡 Använd till fler produkter
Produkten är speciellt utvecklad för microcement från Konkral men fungerar ofta utmärkt med andra fabrikat samt även på betong, flytspackel, puts och tegel.


Åtgång

0,05 kg per kvm per lager. Förutsatt att Konkral Pre Sealer använts innan.

Två lager rekommenderas.

Blandning

Använd eller blandarhink eller liknande. Blandas i följande proportioner:

Komponent A

5 delar

Komponent B

1 del

Vatten

10% i relation till komp A+B

Häll över 5 delar komponent A i blandarhinken. Tillsätt 1 del komponent B och 10% vatten medan omröring sker med en lågvarvig blandare eller annan lämplig utrustning tills en enhetlig blandning uppnåtts. Låt materialet vila 10 minuter med lock på, och blanda sedan ytterligare i 1 minut.

Steg för steg

  1. Skaka behållarna för komponent A och B ordentligt

  2. Blanda komponenterna enligt ovan tabell

  3. Använd Konkral Premium Microfiber Roller eller annan lämplig roller med 8-10 mm lugglängd och som ej tappar fibrer. Rolla ut Konkral Sealer Elite vått-i-vått över hela ytan i ett lager. Använd en pensel i svåråtkomliga utrymmen.

  4. Låt torka 3-4 timmar.

  5. När ytan är torr, upprepa steg 1-4 för att applicera ett andra lager

Dokument

Läs igenom produktbladet och säkerhetsdatabladet före användning.

Fick du svar på din fråga?