Konkral Sealer Extreme
Konkral Sealer Extreme är en 2-komponent lösningsmedelsbaserad polyuretansealer för utomhusbruk och offentlig miljö.
Tobias Bindemo avatar
Skrivet av Tobias Bindemo
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Denna produkt är diffusionsstängd. Rekommenderas till utomhus, utställningar, verkstäder, produktionsytor, offentlig miljö.


💡 Använd till fler produkter
Produkten är speciellt utvecklad för microcement från Konkral men fungerar ofta utmärkt med andra fabrikat samt även på betong, flytspackel, puts och tegel.


Åtgång

0,15 kg per kvm per lager. Två lager rekommenderas.

Blandning

Använd eller blandarhink eller liknande. Blandas i följande proportioner:

Komponent A

2 delar

Komponent B

1 del

Konkral Sealer Extreme Thinner

10-20% i relation till komp A+B

Häll över 2 delar komponent A i blandarhinken. Tillsätt 1 del komponent B och 10-20% Konkral Sealer Extreme Thinner medan omröring sker med en lågvarvig blandare eller annan lämplig utrustning tills en enhetlig blandning uppnåtts. Låt materialet vila 10 minuter med lock på, och blanda sedan ytterligare i 1 minut.

Steg för steg

  1. Skaka behållarna för komponent A och B ordentligt

  2. Blanda komponenterna enligt ovan tabell, tillsammans med Konkral Sealer Extreme Thinner

  3. Använd Konkral Premium Microfiber Roller eller annan lämplig roller med 8-10 mm lugglängd och som ej tappar fibrer. Rolla ut Konkral Sealer Elite+ vått-i-vått över hela ytan i ett lager. Använd en pensel i svåråtkomliga utrymmen.

  4. Låt torka 24 timmar.

  5. När ytan är torr, upprepa steg 1-4 för att applicera ett andra lager

Dokument

Läs igenom produktbladet och säkerhetsdatabladet före användning.

Fick du svar på din fråga?